793 79 79 77
91 431 99 13

Zapisy online: Język niemiecki

Zapisy na język niemiecki. W celu usprawnienia procesu zapisów prosimy o podanie numeru telefonu. Zdecydowanie ułatwi i przyspieszy to kontakt z naszej strony, a numer telefonu będzie użyty tylko w celu przeprowadzenia procesu zapisów do PRESTO.
 

Informujmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podane podczas kontaktu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z artykułem 6 punkt b), który mówi, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Administratorem przekazanych danych osobowych jest: PRESTO Szkoła Języków Obcych Aleksandra Anna Madeja, al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin.

Jednocześnie informujmy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne; ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

angielski niemiecki

Zaznacz wszystkie możliwe dni nauki:

Poniedziałek - środa

Wtorek - czwartek

Sobota - niedziela

Piątek

Sobota

Zaznacz wszystkie możliwe godziny rozpoczęcia kursu:

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

19:00

Skąd dowiedzieli się państwo o szkole PRESTO? - proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź/odpowiedzi:

ulotka reklamowa

baner

od znajomego

ogłoszenia w prasie

internet

REZYGNUJ Z TESTU
1. WORTSCHATZ:
Przetłumacz na język polski. Za dobrą odpowiedź przyznawany jest jeden punkt, za złą zero punktów. Należy uważać na części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik itp.) i formy czasownika (jeśli czasownik jest w formie przeszłej, tak też należy go przetłumaczyć, a nie podawać bezokolicznik). W tej części testu nie odliczamy punktów za zła odpowiedź, więc nie będąc pewnym znaczenia można zgadywać.
die Wanddas ist
seinder Regen
buntnull
siebzehndie Bleistifte
anderthalbkönnen
der Deutschesich kämmen
der Bauchdie Einwohnerin
weder...nochals
ankommenaufräumen
der Sessellegen
fürvor
die Wohnunggehen
einschlafenalle 10 Minuten
Rad fahrenklettern
der Domdas Abendessen
die Inseldie Nadel
der Abflug 
 
2. JA oder NEIN:
Na poniższe pytania wymagana jest tylko odpowiedź JA lub NEIN, Jeśli znana jest odpowiedź na pytanie należy po jego prawej stronie napisać JA lub NEIN. Jeśli odpowiedź nie jest znana należy zostawić miejsce przy pytaniu, ponieważ za złą odpowiedź odejmuje się jeden punkt.
Kennst du deinen Name?
 Ist die Sonne blau?
Ist die Pluralform von "Buch" - "die Bücher"?
Ist ein Dorf groß?
 Hast du 10 Finger?
 Können Menschen fliegen?
Trinken Kinder Bier?
Sitzen Sie auf dem Fußboden?
Hat ein Kind zwei Eltern?
Ist die Pluralform von "Kopf" - "die Köpfe".
Heißen die Einwohner von Russland der Russe?
Heißt der achte Monat August?
Sieht man mit den Augen?
 Dauert eine Stunde 60 Minuten?
 Gibt es in Asien mehr Menschen als in Australien?
 Müssen alle Menschen essen und trinken?
Gibt es viele Fische im Meer?
Ist die Nordsee in Polen?
Kann ein Fisch schwimmen?
Ist es richtig zu sagen: "Ich stelle eine Frage"?
Ist das Gegenteil von "teuer" - "billig"
Ist das Imperfekt von "es ist" - " es war".
Gibt es in Afrika viele arme Menschen?
Gehst du ins Schwimmbad wenn du drinnen schwimmen möchtest?
Haben reiche Leute wenig Geld?
Müssen wir "Sie" zu einer Person sagen, wenn wir sie gut kennen?
Sagen wir am Abend "Gute Nacht"?
Sind sechs Stühle zu wenig, wenn acht Personen sitzen möchten?
Musst du in die Schule gehen, wenn du Ferien hast?
Ist das Partizip II von "sein" - "gewesen"
 Braucht man eine Fahrkarte, wenn man mit dem Auto fahren will?
 Braucht man einen Kuli, wenn man schreiben will?
 Haben die nördlichen Länder nur einen kurzen Sommer?
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych PRESTO SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Aleksandra Anna Madeja ul. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin w celu przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie poprzez FORMULARZ kontaktowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania od PRESTO SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Aleksandra Anna Madeja ul. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin; drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z działalnością PRESTO, w szczególności informacji o produktach, usługach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PRESTO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia przez PRESTO SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Aleksandra Anna Madeja ul. Wojska Polskiego 42, 
70-475 Szczecin drogą telefoniczną/sms/mms informacji handlowych związanych z działalnością PRESTO, w szczególności informacji o produktach, publikacjach, konferencjach organizowanych, współorganizowanych przez PRESTO oraz podmiotów współpracujących. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Proszę wpisać słowo znajdujące się na obrazku poniżej.